2017 Concerts

 

TYPE

ARTIST

VENUE

DATE

Hindustani Vocal

Shruti Nair
(Vocal)

Ojas Joshi
(Tabla)

Royal Alberta
Museum (Old)
12845 102 Ave NW, 
Edmonton, AB
T5N 0M6

Saturday
March 4, 2017
@ 6 PM 

Bharathanatyam 
VISARGA

Naren Ganesan
(Bharathanatyam)

Dr. Kanchana Sivalingam
(Nattuvangam)

Mahalakshmi Narasimhan
(Vocal)

Karthic Kailash
(Mridangam)

Kaushik Sivaramakrishnan
(Violin)

 

 

Bansuri / Mandolin
SANGAM

Ronu Majumdar
(Bansuri)

U.Rajesh
(Mandolin)

Harshad Kanetkar
(Tabla)

Venkitaramanan Ramani
(Mridangam)

Muttart Hall
10050 Macdonald Dr
Edmonton, AB 
T5J 2B7

Saturday
April 8, 2017 
@ 7 PM

Sitar / Tabla

Kushal Das
(Sitar)

Ramdas Palsule
(Tabla)

Royal Alberta
Museum (Old)
12845 102 Ave NW, 
Edmonton, AB
T5N 0M6

Friday
April 28, 2017 
@ 7 PM

Carnatic Vocal

Prince Ramavarma
(Vocal)

Vinu, Sahitidevi Pillai

Harikumar Balakrishna Warrier
(Mridangam)
 

Royal Alberta
Museum (Old)
12845 102 Ave NW, 
Edmonton, AB
T5N 0M6

Sunday
June 4, 2017 
@ 4 PM

Hindustani Vocal

Shweta Jhaveri
(Vocal)

Ravi Gutala
(Tabla)

Royal Alberta
Museum (Old)
12845 102 Ave NW, 
Edmonton, AB
T5N 0M6

Saturday
Sept 9, 2017 
@ 7 PM

Raaga N' Rhythm
Instrumental Trio
& Kathak

Sandip Chatterjee
(Santoor)

Pankaj Mishra
(Sarangi)

Subhajyoti Guha
(Tabla)

Alokparna
(Kathak)

Royal Alberta
Museum (Old)
12845 102 Ave NW, 
Edmonton, AB
T5N 0M6

Saturday
Oct 7, 2017 
@ 7 PM

 

Carnatic
Guitar Prasanna

Prasanna Ramaswamy
(Guitar)

Shankaranarayanan Nandakumar Thottackattu
(Mridangam)

Royal Alberta 
Museum (Old)
12845 102 Ave NW, 
Edmonton, AB 
T5N 0M6

Sunday
Nov 19, 2017
@ 4 PM